Artiestenmanagement, Boekingen van nationale en internationale acts, Bedrijfsfeesten, Popfestivals, CD-producties, Onafhankelijk advies, Media-consultancy, Full service evenementenbureau

 
 home    boek   contact 

 

Verloning
Wij werken als artiestenburo uitsluitend met uitkoopgages, hetgeen wil zeggen dat in onze prijzen altijd de verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen zijn inbegrepen. WŤl zijn de prijzen exclusief BTW .
Om artiesten en musici te mogen verlonen, dient een erkend buro te beschikken over een Inhoudingsplichtigenverklaring, verstrekt door de belastingdienst. Uiteraard beschikken wij over deze verklaring.
Als u een artiest heeft geboekt via ons, kunt u deze zogenaamde IHP HIER downloaden; u dient deze te bewaren in uw administratie. U bent hiermee -bij controle van uw boekhouding - gevrijwaard van aanspraken door de fiscus mbt afdracht van loonbelasting en premies.

Optredende artiesten vallen onder het lage BTW tarief van 6%. Dat geldt ook voor dj's die eigen producties uitbrengen en dus, zoals dat heet: 'publiceren'.
Overige djīs en drive-in shows vallen onder het hoge BTW-tarief van 19%.
Waarschijnlijk vallen per 1 juli 2011 alle artiesten onder het hoge tarief, ALS de eerste kamer akkoord gaat met de voorgestelde wijziging. Voor btw-plichtige opdrachtgevers die de btw kunnen verrekenen maakt dat niet zoveel uit, maar voor particulieren, stichtingen en andere organisaties die geen btw kunnen verrekenen leidt dat tot een aanzienlijke kostenverhoging. 

Het begrip uitkoopgage staat in tegenstelling tot de term netto-gage.
Horeca-ondernemers/organisatoren die bands of artiesten contracteren tegen vergoeding van een overeengekomen netto-gage boeken, moeten betreffende artiesten een zogenaamde loonverdelingsverklaring laten ondertekenen. Op deze loonverdelingsverklaring staat per artiest/bandlid het netto-bedrag vermeld en iedere musicus moet hiervoor ook tekenen.
De horeca-ondernemer is over dit netto-bedrag Loonbelasting en Sociale Lasten verschuldigd en moet in zijn administratie de kopieŽn van de identiteitsbewijzen van betreffende artiesten bewaren.

Daarnaast kunt u met de artiest/act/band overeenkomen dat wordt opgetreden tegen (een gedeeltelijke) onkostenvergoeding. Dan kan de zogenaamde Artiestenregeling van toepassing zijn. In dat geval mag een bedrag van maximaal eu. 163,- per persoon bruto worden uitbetaald; over dit bedrag zijn voor de horeca-ondernemer/organisator geen verdere inhoudingen verschuldigd.
Voor de artiest wordt dit bedrag echter aangemerkt als BRUTO inkomsten, dus hij of zij moet hierover zelf wŤl Inkomstenbelasting afdragen.
Voor de artiesten is deze regeling alleen interessant als slechts sporadisch wordt opgetreden en de opbrengsten nauwelijks voldoende zijn om de algemene onkosten te dekken.

Stand By Productions kan u veel werk uit handen nemen door de verloning  te verzorgen. U meldt ons wie u heeft gecontracteerd en tegen welke condities. Wij verzorgen de verdere administratie, inklusief de afdracht van de Loonbelasting en Sociale Lasten.
U ontvangt van ons een officiŽle overeenkomst voor betreffend optreden en een faktuur, waarop de uitkoopgage staat vermeld, vermeerderd met de verschuldigde BTW en u bent van alle administratieve rompslomp bevrijd !
Niet alle buro's zijn gerechtigd om artiesten te verlonen.Wij beschikken over een zogenaamde Inhoudingsplichtigenverklaring (no. 286-18592; HIER te downloaden), en worden door het Ministerie van FinanciŽn en aangemerkt als (fictief) werkgever, waardoor u gevrijwaard bent van aanspraken door de diverse instanties.

Ook als muzikant kan het handig zijn van onze verloningsservice gebruik te maken. In plaats van achter allerlei zaken aan te moeten jagen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de hoeveelheid telefoontjes die je moet plegen als je de jaaropgaven voor de belastingdienst niet tijdig binnen krijgt, zeker als je bij 50 a 60 verschillende ondernemers hebt gespeeld en het aantal kopietjes dat je van alle paspoorten steeds moet maken !.
Iedere musicus ontvangt van ons voor 31 januari van het nieuwe jaar een complete loonstaat + jaaropgave van de door ons verloonde optredens. Een hele zorg minder !