Artiestenmanagement, Boekingen van nationale en internationale acts, Bedrijfsfeesten, Popfestivals, CD-producties, Onafhankelijk advies, Media-consultancy, Full service evenementenbureau

 
 home    boek   contact


Veel gestelde vragen / Leveringsvoorwaarden

Wat houdt een optie in ?
Een optie is een voorlopige claim op een datum waarop de artiest of band waarin u geinteresseerd bent, beschikbaar is.
Opties zijn 14 dagen geldig en komen altijd automatisch te vervallen. U kunt binnen deze 14 dagen een verlenging van de optie aanvragen. U heeft dus altijd 14 dagen de gelegenheid om te beslissen of u de optie wilt omzetten in een definitieve boeking.
Aan het plaatsen van een optie zijn geen kosten verbonden.
Het is mogelijk, dat er binnen de optietermijn een tweede of zelfs derde aanvraag binnenkomt voor een optreden op dezelfde datum. Indien deze tweede aanvraag/optie direct kan worden omgezet in een definitieve boeking, wordt kontakt met u opgenomen. U krijgt dan maximaal 1 dag de gelegenheid om aan te geven of u wel of geen gebruik gaat maken van uw optie voordat deze aan een ander gegund wordt.

Hoe lang treedt een artiest of band op ?
Optredens van landelijk bekende artiesten met orkestband duren over het algemeen 1x 30 minuten.
Het kan zijn dat het programma van een artiest langer duurt, of dat de artiest het dermate gezellig vindt, dat hij of zij langer doorgaat met het optreden, maar dat is geheel afhankelijk van de artiest en/of de omstandigheden. U mag daar nooit van uitgaan of recht aan ontlenen.
Een bekende artiest, die wordt begeleid door een live-band (z.g. mini-concert), staat meestal tussen de 45 en 75 minuten op het podium, afhankelijk van de artiest. In een aantal gevallen wordt het voor- en naprogramma verzorgd door de begeleidingsband.

Bij live-bands wordt veelal uitgegaan van een periode van 4 uren, waarbinnen een aantal sets wordt gespeeld. Deze sets kunnen worden verdeeld in b.v. 3x 45 tot 3x 60 minuten, 2x 60 minuten, 4x 30/35 minuten, etc., afhankelijk van het programma van de band en uw specifieke wensen.
Let wel: deze 4 uren vallen buiten de tijd die nodig is voor het op- en afbreken van de apparatuur.

Bij avondvullende (bekende drive-in) shows is de speeltijd meestal 4 uren; in een aantal gevallen is dat 3 uren.

Bekende dj's hanteren een draaitijd van 2 uren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de huisinstallatie van de lokatie.

Minder bekende (lokale, of huis-) dj's draaien 'avondvullend', meestal 4 of 5 uren.

Hoe zit dat met geluid en licht ?
Geluid is van groot en meestal onderschat belang.
Vrijwel elke artiest wordt geboekt inklusief eigen geluid. Dit kan een zogenaamde "A" set zijn, met een capaciteit tot ca. 250 personen, een "B" set, tot ca. 700 personen of een "C" set tot ca. 1250 personen. Let hier goed op bij het afsluiten van de boeking.
U bent overigens verplicht dit geluid te accepteren.
Afhankelijk van het aantal personen en de afmeting van de zaal waar het optreden moet plaatsvinden kan extra geluid nodig zijn. Dit kunt u niet afwachten totdat het geluidsbedrijf van de artiest bij u voor de deur staat, want meestal staat slechts de standaard-geluidsset voor de artiest in de auto. Als de geluidsset berekend is op 250 personen, terwijl uw lokatie ruimte biedt aan 1000 bezoekers, zit u met een ernstig probleem. In het ergste geval zal de artiest weigeren op te treden, omdat hij niet aan de kwaliteitscriteria kan voldoen, overigens ongeacht uw verplichting tot het voldoen van de gage. U had dit immers moeten aangeven op het moment van boeking.
U moet het verwachte aantal bezoekers of gasten dus bij boeking van de artiest of band aangeven, zodat het geluid hierop kan worden afgestemd ! 

Let op: bij optredens in de buitenlucht gelden andere criteria dan in een zaal, café, of partycentrum.
In verband met de ontbrekende acoustiek (geen reflecties van muren en dak) moet vaak de capaciteit van de geluidsinstallatie verdubbeld worden, t.o.v. van een installatie bij binnen-gebruik voor eenzelfde aantal bezoekers.
Slechts bij uitzondering zal de artiest, cq zijn geluidsbedrijf, genegen zijn gebruik te maken van een reeds aanwezige (huis) installatie, TENZIJ dit tevoren - bij boeking- is overeengekomen.
Het geluidsbedrijf 'prikt' in dat geval in op de aanwezige installatie, maar gebruikt vrijwel ALTIJD de eigen mengtafel, effect-rack en monitor-installatie.
Ga er dus nooit gemakshalve van uit, dat de artiest wel gebruik zal maken van uw spullen, of die van een aanwezige live-band, want in de praktijk gaat die vlieger niet op !

Een bekende artiest die 30 minuten optreedt, komt wel met eigen geluid, maar niet met een lichtinstallatie. De kosten hiervan en de tijd die nodig is om die installatie op te bouwen maken het optreden onnodig duur en tijdrovend.

De bekende live-bands treden altijd op met eigen geluid en een eigen lichtinstallatie.
Standaard is de capaciteit van de geluidsset meestal voldoende voor ca. 750 tot 1000 bezoekers.
Het geluidssysteem kan natuurlijk altijd worden uitgebreid; overleg bij boeking hoeveel bezoekers u verwacht, cq hoe groot de capaciteit van de lokatie is (vooral van belang bij openlucht-optredens).
Indien u b.v. voor een buiten-optreden, of een meerdaags evenement zelf een geluidsbedrijf heeft ingehuurd, moet u dit aangeven !  De band zal niet zonder meer gebruik kunnen of willen maken van b.v. mengtafel, effecten, monitor-installatie, etc., ivm de specifieke wensen en/of eisen die men stelt aan de apparatuur. Wèl zijn afspraken te maken over het inprikken door geluidsbedrijf van de band op de aanwezige installatie.
Een uitzondering hierop vormen festivals of soortgelijke evenementen, waarbij het geluid wordt verzorgd door 1 ingehuurd geluidsbedrijf. Ombouwen naar een ander systeem is in die gevallen niet mogelijk, zodat de band(s) dan geen keus hebben. Geef dit bij boeking echter wel aan en maak duidelijke afspraken.

DJ's draaien altijd via de huisinstallatie van de lokatie en worden nooit geboekt inklusief eigen geluid, etc. Beschikt u niet over de in het kontrakt vermelde apparatuur, neem dan tijdig kontakt op, zodat de juiste spullen alsnog kunnen worden ingehuurd.

In alle gevallen geldt, dat een deugdelijke stroomvoorziening een must is. Let goed op, welke capaciteit er door de artiest of band wordt gevraagd. Niets is erger, dan dat een optreden moet worden onderbroken in verband met stroomproblemen !

Bestaan er prijsverschillen ?
Als 't goed is, betaalt u bij alle collega's hetzelfde voor de landelijk bekende artiesten; daar zijn (wettelijk toegestane) afspraken over gemaakt. Ziet u prijzen die aanzienlijk lager zijn dan bij andere buro's, dan kunt u ervan uitgaan dat er iets niet klopt. Of er worden verourderde prijzen gehanteerd, of er wordt gesjoemeld door bijvoorbeeld de kosten van geluid buiten de gage te houden, of er wordt een netto-gage vermeld, exclusief de bijkomende belastingen, sociale lasten, etc. Kosten die u uiteindelijk toch moet betalen.
U wordt gelokt met een lage prijs, maar met bijtelling van de onontkoombare kosten zoals geluidshuur, betaalt u uiteindelijk hetzelfde, of nog meer.
Ziet u hogere prijzen? Dan betaalt u nodeloos teveel !

Podium/beveiliging
De afmeting en afscherming van het podium zijn belangrijk voor een artiest of band. Men heeft immers ruimte nodig om optimaal te kunnen presteren, de toeschouwers moeten het optreden goed kunnen zien en (belangrijk) het podium mag niet voor Jan en Alleman zonder meer toegankelijk zijn, zodat het optreden niet door onverlaten kan worden verstoord. De bekende artiesten eisen in hun kontrakt een zekere mate van toezicht (security) tijdens het optreden. Zij zullen niet aarzelen het optreden te beëindigen als zich ongeregeldheden voordoen. Bedenk, dat u in dit geval toch gehouden bent de gage te voldoen en ook aansprakelijk bent voor eventuele schade die door bezoekers wordt toegebracht aan apparatuur en kleding van de artiest of band.

Kleedruimte/eten en drinken
Een ruime, nette kleedkamer, voorzien van warm en koud stromend water en toilet-faciliteiten in de direkte nabijheid zijn een noodzaak. U kunt zich voorstellen dat artiesten en musici zich niet door een stampvolle lokatie worstelen, op zoek naar een overvol toilet en daar in de rij gaan staan.
Zorg er dus voor, dat zij zich op een menswaardige manier kunnen verkleden, gebruik kunnen maken van een schoon toilet en zich tijdens pauzes kunnen terugtrekken in een rustige omgeving.
Het gebruik van een bezemkast, drankopslag of invalidentoilet als kleedkamer voor een artiest van naam en faam of een band van 6 personen is echt niet meer van deze tijd.

De verzorging van de inwendige mens is, net zoals voor u ook voor de artiest(en) van belang. Meestel worden geen extravagante eisen gesteld, die een zware aanslag doen op uw drankvoorraad en incasseringsvermogen, maar voldoen eenvoudige zaken als een krat bier, een krat gemengde frisdranken, koffie of thee bij aankomst en vertrek, etc. Lees de zogenaamde riders (kontrakt-bijlagen) van artiesten en bands goed door, daarmee voorkomt u onnodige en vervelende discussies.

Bij grotere producties wordt ook vaak gevraagd om een warme maaltijd de crew. Denk hier niet te licht over, want de crewleden komen als eerste en vertrekken als laatste, maken lange werkdagen en dat meerdere keren per week. Patat, pizza en shoarma zijn geen maaltijden, zeker niet als je dat 3 a 4x per week krijgt voorgeschoteld.

Op- en afbouw tijden.
Bij de tape-optredens van 1 x 30 minuten wordt de geluidsset circa 30 minuten vooraf aanvang van het optreden geïnstalleerd. Direct na het optreden wordt de set afgebouwd. In sommige gevallen levert dit bezwaar op. Het eerder dan wel later afbouwen is in overleg mogelijk tegen betaling van een kleine vergoeding. Dit wordt ook wel wachttijd genoemd.

Openbaar/besloten
De term besloten optreden houdt in, dat het optreden niet bezocht kan of mag worden door bezoekers van buitenaf, maar slechts door specifiek genodigden. Denk daarbij aan b.v. bruiloften en partijen, diner, bedrijfsfeest, verjaardagsfeest, etc. Sommige artiesten treden uitsluitend op bij besloten feesten. Gok er niet op dat u hen met een smoes kunt overtuigen van het besloten karakter van de avond, terwijl er volop kaartjes zijn of worden verkocht, want dit wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Artiesten en bands kunnen voor besloten avonden in de familiesfeer (bruiloften, partijen) andere gages hanteren dan bij openbare optredens. Dat heeft te maken met een afwijkend belasting-regime voor dit soort optredens. Let wel, dit geldt alleen voor artiesten die geen zelfstandig ondernemer zijn, want voor die categorie gaat deze afwijkende regeling niet op.

Voor openbare optredens wordt veelal entree gevraagd. Voor de gages van artiesten, bands en dj's heeft dit geen effect, maar voor bepaalde "grote namen" wel. Zij werken namelijk met een partage-regeling, hetgeen inhoudt dat boven een tevoren vastgesteld garantiebedrag inklusief btw, de band meedeelt in de entree-opbrengst. De verhoudingen kunnen uiteenlopen van 50/50 tot 80/20 (80% voor de band.....). De entree-opbrengst wordt nauwlettend gecontroleerd door een medewerker van de band en het partage-deel dient gedurende het optreden contant te worden voldaan.

Wat houdt de term uitkoopgage in ?

Alle artiesten worden door ons aangeboden voor een uitkoopprijs. Bij een uitkoopprijs zijn alle sociale lasten, premies volksverzekering etc. bij de gage inbegrepen. Wij dragen zorg voor de afdrachten aan desbetreffende instanties. Een boekingsburo dat uitkoopprijzen hanteert, dient te beschikken over een zogenaamde 'Beschikking', uitgegeven door het Ministerie van Financiën. Daarmee wordt het buro aangemerkt als inhoudingsplichtig werkgever en U wordt gevrijwaard van de administratieve rompslomp en verplichting tot afdracht van de lasten.
Dit in tegenstelling tot netto-gages, waarbij u als opdrachtgever zelf verantwoordelijk bent voor de verloning van betreffende artiest of band.
Let wel: alle uitkoopgages zijn altijd exclusief btw !
Voor artiesten en bands is dat 6%, voor dj's en drive-in shows meestal 19%.
Het lage tarief mag worden gehanteerd voor dj's, als zij aantoonbaar b.v. platen hebben uitgebracht en daarmee worden aangemerkt als 'artiest'.
Alle kosten die nodig zijn voor het realiseren van een optreden en die bij de totale gage zijn inbegrepen vallen onder het lage tarief, dus ook b.v. geluidshuur voor een artiest of band.
Krijgt u een separate faktuur van geluid voorgeschoteld, of huurt u dat zelf in, dan betaalt u 19% btw.

Hoe laat kan ik de artiest of band verwachten ?

Het geluid van een artiest arriveert meestal 60 tot 30 minuten voor aanvang van het optreden; bij bands is dat meestal 2 tot 3 uur voor openstelling van de lokatie voor publiek. Als u wilt dat het geluid van een artiest eerder staat opgesteld, b.v. 2 a 3 uur voor aanvang van het optreden, dan betaalt u daarvoor extra kosten, onder de noemer 'wachturen'. Daaraan valt niet te ontkomen, dus bedenk vooraf of het geluidsbedrijf de mogelijkheid heeft om kort voor het optreden de apparatuur op te bouwen, of dat deze aktiviteiten niet gewenst of mogelijk zijn.
Geef het geluidsbedrijf ook daadwerkelijk de tijd die ze nodig hebben om op te bouwen, zoals die staat vermeld op het kontrakt. Sneller lukt meestal echt niet en druk uitoefenen leidt tot onnodige stress en problemen. Zorg dat er tijdig iemand aanwezig is om toegang te verschaffen tot de lokatie.

De artiest zelf arriveert meestal 30 tot 15 minuten vooraf aanvang van het optreden.
Een band arriveert meestal 60 tot 45 minuten voor openstelling van de lokatie, voor de zg. soundcheck; het uittesten van de apparatuur.
Een dj arriveert meestal kort voor aanvang van het optreden.

Hoe lang tevoren moeten we boeken ?

Afhankelijk van de populariteit van een artiest of band adviseren wij u zo ver mogelijk van tevoren opties te plaatsen of te boeken. Een periode van een jaar vooruit, zeker op gewilde data als Koninginnedag, Paas, Pinkster, Kerstmis, Oudejaarsnacht, of een speciale datum (20/05/2005) etc.is niet ongewoon.

Veel hogere gages.

Voor specifieke data als Kerstmis (1e Kerstdag) of Oudejaarsnacht vragen artiesten of bands soms een hogere gage.Bij Oudejaarsnacht kan dat oplopen tot 200 of 300% van de normale gage.

Een bepaalde artiest of band staat niet op de site.

Ons bestand is zeer uitgebreid, maar het is uiteraard mogelijk dat u een artiest of band of dj niet op onze site kunt vinden. Dat betekent echter niet, dat u deze artiest, band of dj niet bij ons kunt boeken. Vaak ontbreekt een goede foto of recente bio, waardoor wij betreffende act niet op onze site kunnen of willen (!) plaatsen.
 

Leveringsvoorwaarden

1.     De kosten, te heffen door het bureau voor muziekrechten BUMA/STEMRA te Amstelveen komen voor rekening van Kontraktant 1.

2.    Kontraktant 2 is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzigingen van Kontraktant 1 en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Indien Kontraktant 2 een groep musici betreft zal de groep het recht hebben het geluidsvolume te produceren zoals bij deze groep gebruikelijk is.
Als Kontraktant 1 desondanks het optreden voortijdig wenst te beëindigen is hij/zij alsnog gehouden het (de) gehele overeengekomen bedrag op het overeengekomen tijdstip(pen) uit te betalen.

3.     Kontraktant 1 verklaart met de prestaties van Kontraktant 2 alleszins bekend te zijn.

4.     Kontraktant 2 verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de groep/artiest(en) tijdig aanwezig is/zijn.

5.     Indien Kontraktant 2 op weg naar de aan ommezijde plaats van optreden moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat hij/zij niet, of niet op tijd aanwezig kan zijn dient hij/zij onverwijld Kontraktant 1 te waarschuwen.

6.     Alle (gerechts)kosten die voor één der Kontraktanten ontstaan door kontraktbreuk komen ten laste van de Kontraktant die deze breuk heeft veroorzaakt.

         Tevens is de kontraktverbrekende Kontraktant gehouden alle schade te vergoeden die voor de andere Kontraktant zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploten, procedures, rechtskundige bijstand alsmede de wettelijk vastgestelde rente.

7.     Het zonder opgave van geldige redenen niet nakomen van deze overeenkomst heeft een onmiddellijk opeisbare boete van één keer de uit te keren gage tot gevolg inclusief de wettelijk verplichte B.T.W., hierop uitgezonderd die gevallen die volgens de wet aangemerkt worden als “force majeur”. Indien het optreden geen doorgang kan vinden doordat de vergunningen daartoe ontbreken, of dat er niet opgetreden kan worden doordat er geen voldoende voorzieningen zijn getroffen als het een buitengebeuren betreft en het optreden kan niet doorgaan wegens of politie verordening of slecht weer, wordt dit niet als “force majeur” beschouwd en is Kontraktant 1 derhalve gehouden het volledig overeengekomen bedrag uit te betalen aan Kontraktant 2.

8.     In gevallen van niet voorzien omstandigheden zoals ziekte van één of meer geëngageerden dient Kontraktant 1 onmiddellijk te worden ingelicht.

9.     Kontraktant 2 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc.

10.   Indien Kontraktant 1het aan ommezijde vermelde optreden afzegt is hij/zij verplicht de volgende bedragen te betalen aan Kontraktant 2:

         a) vijftien (15) dagen of minder vóór de aan ommezijde vermelde datum 100% (honderd procent) van het aan ommezijde vermelde All-in bedrag,

         b) dertig (30) dagen of minder, maar meer dan vijftien (15) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 75% (vijfenzeventig procent) van het aan ommezijde vermelde All-in bedrag,
c) vijfenveertig (45) dagen of minder, maar meer dan dertig (30) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 50% (vijftig procent) van het aan ommezijde vermelde All-in bedrag,
d) zestig (60) dagen of minder, maar meer dan vijfenveertig (45) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 25% (vijfentwintig procent) van het aan ommezijde vermelde All-in bedrag,
e) Na het (mondeling) overeenkomen van dit kontrakt, maar meer dan zestig (60) dagen vóór de aan ommezijde vermelde datum 15% (vijftien procent) van het aan ommezijde vermelde All-in bedrag met een minimum van 150 Euro excl. B.T.W.

11.   Wanneer schade wordt toegebracht aan de apparatuur , vervoermiddelen, muziekinstrumenten of andere eigendommen van de groep/artiest(en) is Kontraktant 1 verplicht deze schade te vergoeden en wel binnen één maand nadat deze schade is toegebracht, uit te betalen door Kontraktant 1 aan Kontraktant 2, tegen nieuwwaarde.
Onder schade is tevens te verstaan een exploitatieverlies.

12.   Kontraktant 2 heeft t recht met behoud van de volledige gage, om het optreden ter plaatse niet te doen als de veiligheid van de artiesten, geluidsmensen en of tourmanager niet voldoende is gewaarborgd.
Dit zal altijd ter bepaling van de artiest en/of tourmanager zijn.

13.   Eventuele tussentijdse wettelijke verhogingen/wijzigingen en belastingen en/of premies worden aan de opdrachtgever doorberekend.

14.   Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst zullen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van Kontraktant 2.

15.   Kontraktant 2 behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor in geval van radio of TV optreden dan wel de opnamen daarvoor, plaat- en/of video-opnamen, buitenlandse tournee of welke promotionele verplichting dan ook deze overeenkomst te verplaatsen na onderling overleg. Kontraktant 2 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten van Kontraktant 1, indien Kontraktant 2 zich dient te beroepen op dit artikel.

16.   Kontraktant 1 staat garant voor de veiligheid van de groep/artiesten, roadcrew en (tour)manager(s) en is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover letsel is veroorzaakt door publiek en/of personeel van Kontraktant 1 dat zich in de zaal, op het terrein, op het podium en/of in de kleedkamers bevindt.

17.   Indien één der Kontraktanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere Kontraktant zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet de hiervoor bedoelde Kontraktant daarvan binnen vijf (5) dagen melding per aangetekend schrijven aan de andere Kontraktant.

18.   Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met Artiesten die worden vertegenwoordigd door Kontraktant 2 aangaande (vervolg-)boeking(en) en/of gages.

 

Verder nog vragen ???
Neemt u gerust kontakt met ons op !